ESIR

Euroopan strategisten investointien rahasto

Uusia mahdollisuuksia hyville suomalaisille hankkeille

Tee investointihankkeen soveltuvuusarvio

Voit ottaa suoraan yhteyttä
ESIR-investointineuvontaan: 09 6803 5683
MA-PE KLO 10-15
tai esir-investointineuvonta@inspira.fi

OP Ryhmästä ensimmäinen ESIR-välittäjäpankki Suomessa

OP Ryhmä ja Euroopan investointirahasto (EIF) allekirjoittivat 30.3.2016 Helsingissä ensimmäisen Suomea koskevan ESIR-rahoitukseen liittyvän takausohjelman. OP Ryhmä tulee jatkossa rahoittamaan hankkeita pienille ja pienille keskisuurille yrityksille suunnatulla InnovFin SME-tuotteella (http://www.eib.org/products/helpingyouinnovate/index.htm).

Euroopan investointiportaali luo yhteyden hankkeiden ja sijoittajien välille

Euroopan komissio avaa vuoden 2016 alkupuolella EIPP-hankeportaalin (European Investment Project Portal) joka lisää sijoittajien tietoisuutta yksityisten ja julkisten hankevalmistelijoiden investointihankkeista. Portaali hyödyttää hankkeita erityisesti näkyvyyden lisääntymisestä sijoittajien ja muiden investointihankkeista kiinnostuneiden osapuolten suuntaan.


ESIR lyhyesti

 

ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. Rahoitus yhdistetään hankkeen omaan ja muilta toimijoilta saatavaan rahoitukseen ja sijoittajapääomaan. Kokonaistavoitteena on 315 miljardin euron investointien käynnistyminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

Espanjassa kehitetään energia- ja ympäristöteknologian innovaatioita

Espanjalainen Abengoa tutkii muun muassa vedenkäsittelyä ja kehittyneitä sähköverkkoja sekä sähkön tuottamista uusiutuvilla luonnonvaroilla. Hanke on saanut Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää lainarahoitusta 125 miljoonaa euroa. Tästä 50 miljoonaa euroa on EFSIn kautta ja 75 miljoonaa euroa InnoFin-rahoituksen kautta.

Huippunopea laajakaista koko Ranskaan ESIRin avulla

Ranska pyrkii rakentamaan nopean valokuituyhteyden koko maahan vuoteen 2022 mennessä. EIP lainaa tähän rahaa yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa. EIP:n osuus on 750 miljoonaa euroa.

Espanjalainen yritys kehittää uusia sovelluksia veriplasman käyttöön

Terveysalalla 75 vuotta toiminut espanjalainen yritys Grifols kehittää uusia sovelluksia plasmaproteiinin käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi hoitomuodot Alzheimerin tautiin, verisuonitauteihin, sydänleikkauksiin ja valtimotukoksiin. Tutkimus- ja kehittämishanke on saanut 100 miljoonaa euroa Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää lainarahoitusta.