ESIR

Euroopan strategisten investointien rahasto

Uusia mahdollisuuksia hyville suomalaisille hankkeille

Tee investointihankkeen soveltuvuusarvio

Voit ottaa suoraan yhteyttä
ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2580
MA-PE KLO 9:00-16:15
tai esir(at)finnvera.fi

Eurooppalaisten rahoitusvälineiden hyödyntäminen –seminaari 8.12.2016, Eurooppasali

Eurooppalaisten rahoitusvälineiden merkitys suomalaisten yritysten ja hankkeiden rahoituksessa kasvaa jatkuvasti, joten on tärkeää, että rahoitusalan toimijoilla on mahdollisimman hyvin tietoa erilaisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä. Tästä syystä työ- ja elinkeinoministeriö, Euroopan Investointipankki ja Euroopan komission Suomen edustusto järjestivät asiaa käsittelevän tilaisuuden Helsingin Kampin Eurooppasalissa torstaina 8.12.2016. Aamupäivän tilaisuuteen osallistua 40 rahoitusalan asiantuntijaa.

OPn webinar-tilaisuus 16.8.2016: ESIRin alaisten lainatuotteiden käyttö innovatiivisissa ja nopeasti kasvavissa yrityksissä

OPn tarjoama ESIR-rahoitus on Euroopan Investointirahaston (EIR) tarjoaman InnovFin SME Guarantee –instrumentin alainen tuote. OPssa rahoitus kulkee nimellä EIR–riskinjakotakaus. Käytännössä OP tarjoaa pankkilainaa, jossa EIR ja OP jakavat lainan riskiä puoliksi. ESIRin tarjoamalle SME InnovFin –rahoitukselle on ollut paljon kysyntää. Jo yli 20 yritystä on saanut rahoitusta ja lisäksi positiivisia luottopäätöksiä tehdään jatkuvasti lisää.


ESIR lyhyesti

 

ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. Rahoitus yhdistetään hankkeen omaan ja muilta toimijoilta saatavaan rahoitukseen ja sijoittajapääomaan. Kokonaistavoitteena on 315 miljardin euron investointien käynnistyminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

Tripla-kauppakeskus ESIRin avulla Helsingin Pasilaan

Euroopan Investointipankki rahoittaa YIT:n Helsingin Pasilaan rakennettavaa Tripla -kauppakeskusta 130 miljoonalla eurolla. Euroopan Investointipankin (EIB), Pohjoismaiden Investointipankin (NIB), Danske Bankin ja Handelsbankenin muodostama pankkiryhmittymä myönsi hankkeelle yhteensä noin 300 miljoonan euron 10-vuotiset projektiluotot, joilla rahoitetaan puolet Triplan kauppakeskuksesta. Hankkeen toteutuksen yhteisarvo suunnittelu-, tontti-, rakentamis- ja rahoituskuluineen on noin 600 miljoonaa euroa.

Espanjassa kehitetään energia- ja ympäristöteknologian innovaatioita

Espanjalainen Abengoa tutkii muun muassa vedenkäsittelyä ja kehittyneitä sähköverkkoja sekä sähkön tuottamista uusiutuvilla luonnonvaroilla. Hanke on saanut Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää lainarahoitusta 125 miljoonaa euroa. Tästä 50 miljoonaa euroa on EFSIn kautta ja 75 miljoonaa euroa InnoFin-rahoituksen kautta.

Huippunopea laajakaista koko Ranskaan ESIRin avulla

Ranska pyrkii rakentamaan nopean valokuituyhteyden koko maahan vuoteen 2022 mennessä. EIP lainaa tähän rahaa yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa. EIP:n osuus on 750 miljoonaa euroa.