Uutiset


ESIR mukana rahoittamassa Valion maitotuotteiden kehittämistä

Euroopan investointipankki (EIP) on sopinut enintään 30 miljoonan euron lainasta Valiolle. Laina on ensimmäinen ESIRin tuella tehty rahoitus, joka tukee erityisesti suomalaisen yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Finnvera tiivistää yhteistyötä Euroopan investointineuvontakeskuksen kanssa

Finnvera ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding) koskien yhteistyötä Euroopan investointineuvontakeskuksen kanssa.

Eurooppalaisten rahoitusvälineiden hyödyntäminen –seminaari 8.12.2016, Eurooppasali

Eurooppalaisten rahoitusvälineiden merkitys suomalaisten yritysten ja hankkeiden rahoituksessa kasvaa jatkuvasti, joten on tärkeää, että rahoitusalan toimijoilla on mahdollisimman hyvin tietoa erilaisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä. Tästä syystä työ- ja elinkeinoministeriö, Euroopan Investointipankki ja Euroopan komission Suomen edustusto järjestivät asiaa käsittelevän tilaisuuden Helsingin Kampin Eurooppasalissa torstaina 8.12.2016. Aamupäivän tilaisuuteen osallistua 40 rahoitusalan asiantuntijaa.

OPn webinar-tilaisuus 16.8.2016: ESIRin alaisten lainatuotteiden käyttö innovatiivisissa ja nopeasti kasvavissa yrityksissä

OPn tarjoama ESIR-rahoitus on Euroopan Investointirahaston (EIR) tarjoaman InnovFin SME Guarantee –instrumentin alainen tuote. OPssa rahoitus kulkee nimellä EIR–riskinjakotakaus. Käytännössä OP tarjoaa pankkilainaa, jossa EIR ja OP jakavat lainan riskiä puoliksi. ESIRin tarjoamalle SME InnovFin –rahoitukselle on ollut paljon kysyntää. Jo yli 20 yritystä on saanut rahoitusta ja lisäksi positiivisia luottopäätöksiä tehdään jatkuvasti lisää.

OP Ryhmästä ensimmäinen ESIR-välittäjäpankki Suomessa

OP Ryhmä ja Euroopan investointirahasto (EIF) allekirjoittivat 30.3.2016 Helsingissä ensimmäisen Suomea koskevan ESIR-rahoitukseen liittyvän takausohjelman. OP Ryhmä tulee jatkossa rahoittamaan hankkeita pienille ja pienille keskisuurille yrityksille suunnatulla InnovFin SME-tuotteella (http://www.eib.org/products/helpingyouinnovate/index.htm).

Euroopan investointiportaali luo yhteyden hankkeiden ja sijoittajien välille

Euroopan komissio avaa vuoden 2016 alkupuolella EIPP-hankeportaalin (European Investment Project Portal) joka lisää sijoittajien tietoisuutta yksityisten ja julkisten hankevalmistelijoiden investointihankkeista. Portaali hyödyttää hankkeita erityisesti näkyvyyden lisääntymisestä sijoittajien ja muiden investointihankkeista kiinnostuneiden osapuolten suuntaan.

Workshop 11.12.2015: PPP -hankkeet ja niiden rahoitus

Esitykset TEM:n ja EIP:n workshopista

Blogi


Blogi: Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä pohtivat aktiivisesti uusia rahoitusmalleja innovaatioille

  Euroopan tuleva talouskehitys nojaa innovaatioiden uudistavaan voimaan. Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR) tarjoavat jo useita ”perinteisiä” malleja innovaatioiden velkarahoitukseen. Näiden lisäksi uusia rahoitusmahdollisuuksia tarjoaa Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR, jonka kautta tavoitellaan kolmen vuoden aikana syntyville uusille hankkeille 315 miljardin verran kokonaisinvestointeja. Tavoitteena on, että EIP ja EIR luovat rahaston avulla aikaisempaa […]

Blogi: Elinkaari- ja muut innovatiiviset toteutusmallit tuovat kysyntää ja tarjontaa infrastruktuurimarkkinoille

  Suomessa kokemukset ns. elinkaarimallilla toteutetuista hankkeista ovat olleet myönteisiä, vaikka mallia on käytetty julkisten investointien toteuttamiseen vähemmän kuin muissa Euroopan maissa (elinkaarimalli vastaa kansainvälistä PPP-mallia). Mallilla voidaan rakentaa taloudellista infrastruktuuria, kuten tie- ja ratahankkeita, sekä sosiaalista infrastruktuuria, kuten kouluja ja sairaaloita. Euroopan komission ja Euroopan investointipankin tarjoama ESIR-rahoitus voi hyvin olla sellainen väline, joka […]