ESIR

Euroopan strategisten investointien rahasto

Uusia mahdollisuuksia hyville suomalaisille hankkeille

Ota yhteyttä ESIR-neuvontapalveluun

Voit ottaa suoraan yhteyttä
ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531
MA-PE KLO 9:00-16:15
tai esir(at)finnvera.fi

Ensimmäinen ESIR-rahoitus suomalaiseen PPP-hankkeeseen

Espoon kaupunki on tehnyt ESIR-rahoituksen turvin Suomen ensimmäisen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta (Public-Private Partnership, PPP) koskevan rahoitusjärjestelyn. Hankkeessa kaupunkiin rakennetaan viisi koulua ja kolme päiväkotia.

EU:n tukitoimet COVID-19-kriisissä

EU on toiminut ripeästi COVID-19 kriisin aiheuttamien taloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi. EU:n toimielinten tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevia toimintatapoja ja ohjelmia kriisin hoidossa, jotta ne saadaan yritysten käyttöön mahdollisimman nopeasti.


ESIR lyhyesti

 

ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. Rahoitus yhdistetään hankkeen omaan ja muilta toimijoilta saatavaan rahoitukseen ja sijoittajapääomaan. Kokonaistavoitteena on 500 miljardin euron investointien käynnistyminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

Tripla-kauppakeskus ESIRin avulla Helsingin Pasilaan

Euroopan Investointipankki rahoittaa YIT:n Helsingin Pasilaan rakennettavaa Tripla -kauppakeskusta 130 miljoonalla eurolla. Euroopan Investointipankin (EIB), Pohjoismaiden Investointipankin (NIB), Danske Bankin ja Handelsbankenin muodostama pankkiryhmittymä myönsi hankkeelle yhteensä noin 300 miljoonan euron 10-vuotiset projektiluotot, joilla rahoitetaan puolet Triplan kauppakeskuksesta. Hankkeen toteutuksen yhteisarvo suunnittelu-, tontti-, rakentamis- ja rahoituskuluineen on noin 600 miljoonaa euroa.

Espanjassa kehitetään energia- ja ympäristöteknologian innovaatioita

Espanjalainen Abengoa tutkii muun muassa vedenkäsittelyä ja kehittyneitä sähköverkkoja sekä sähkön tuottamista uusiutuvilla luonnonvaroilla. Hanke on saanut Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää lainarahoitusta 125 miljoonaa euroa. Tästä 50 miljoonaa euroa on EFSIn kautta ja 75 miljoonaa euroa InnoFin-rahoituksen kautta.

Huippunopea laajakaista koko Ranskaan ESIRin avulla

Ranska pyrkii rakentamaan nopean valokuituyhteyden koko maahan vuoteen 2022 mennessä. EIP lainaa tähän rahaa yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa. EIP:n osuus on 750 miljoonaa euroa.