Uutiset


Blogi


Blogi: Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä pohtivat aktiivisesti uusia rahoitusmalleja innovaatioille

  Euroopan tuleva talouskehitys nojaa innovaatioiden uudistavaan voimaan. Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR) tarjoavat jo useita ”perinteisiä” malleja innovaatioiden velkarahoitukseen. Näiden lisäksi uusia rahoitusmahdollisuuksia tarjoaa Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR, jonka kautta tavoitellaan kolmen vuoden aikana syntyville uusille hankkeille 315 miljardin verran kokonaisinvestointeja. Tavoitteena on, että EIP ja EIR luovat rahaston avulla aikaisempaa […]

Blogi: Elinkaari- ja muut innovatiiviset toteutusmallit tuovat kysyntää ja tarjontaa infrastruktuurimarkkinoille

  Suomessa kokemukset ns. elinkaarimallilla toteutetuista hankkeista ovat olleet myönteisiä, vaikka mallia on käytetty julkisten investointien toteuttamiseen vähemmän kuin muissa Euroopan maissa (elinkaarimalli vastaa kansainvälistä PPP-mallia). Mallilla voidaan rakentaa taloudellista infrastruktuuria, kuten tie- ja ratahankkeita, sekä sosiaalista infrastruktuuria, kuten kouluja ja sairaaloita. Euroopan komission ja Euroopan investointipankin tarjoama ESIR-rahoitus voi hyvin olla sellainen väline, joka […]