Uutiset


EU:n tukitoimet COVID-19-kriisissä

EU on toiminut ripeästi COVID-19 kriisin aiheuttamien taloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi. EU:n toimielinten tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevia toimintatapoja ja ohjelmia kriisin hoidossa, jotta ne saadaan yritysten käyttöön mahdollisimman nopeasti.

ESIR-investointi Juuri Partnersin uuteen pääomarahastoon

Euroopan investointirahasto tukee Juuri Partnersin uutta 110 miljoonan euron kasvurahastoa.

Fennia hyödyntämään ESIRiä InnovFin-takausohjelman kautta

Fennia ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat solmineet sopimuksen SME InnovFin-ohjelman takausjärjestelystä.

Finnvera ja Euroopan investointirahasto sopivat 190 milj. euron ESIR-rahoituksesta suomalaisyrityksille

Finnvera ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat solmineet takaussopimuksen, joka mahdollistaa kasvuhakuisille suomalaisyrityksille lähes 190 miljoonaa euroa uutta ESIR-lainarahoitusta seuraavan kahden vuoden aikana.

ESIR tukee Voima Venturesin teknologiarahaston käynnistämistä yhdessä VTT:n kanssa

Voima Ventures -rahaston tavoitteena on kerätä yhteensä 50 miljoonan euron sijoituspääoma. ESIR tukee rahastoa SME InnovFin Equity -rahoitusvälineen kautta 20 miljoonalla eurolla.

LähiTapiola ensimmäisenä vakuutusyhtiönä hyödyntämään ESIR-takausta

LähiTapiola aloittaa Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) piiriin luettavan SME InnovFin -takauksen hyödyntämisen ensimmäisenä vakuutusyhtiönä Suomessa.

Teollisuussijoitus hyödyntämään ESIR-rahoitusta

Euroopan investointipankin ja Teollisuussijoituksen (Tesi) uusi rahoitusmalli tarjoaa kahdeksan vuoden aikana 100 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille.

EU:n rahoitus- ja takausjärjestelyt ovat auttaneet pk-yrityksiä työllistämään, investoimaan ja kasvattamaan liikevaihtoa

EU:n rahoitusjärjestelyillä on ollut merkittävä vaikutus suomalaisten yritysten toimintaan. Etenkin pienten ja keskisuurten kasvuyritysten mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ovat parantuneet merkittävästi SME InnovFin- ja SME Initiative -takausinstrumenttien myötä, kertoo Finnveran KPMG:ltä tilaama selvitys.

Toistaiseksi suurin ESIR-rahoitus Suomeen – Kojamo on allekirjoittanut toisen osan 170 miljoonan euron rahoituksesta

Kojamo ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat allekirjoittaneet 95 miljoonan euron vakuudettoman lainasopimuksen ESIRin puitteissa. Se on toinen osa EIP:n vuonna 2016 myöntämästä 170 miljoonan euron rahoituksesta.

Suomi on hyötynyt EU-yritysrahoituksesta eniten suhteessa väkilukuun

Suomalaiset yritykset ovat löytäneet hyvin tarjolla olevan EU-rahoituksen. Euroopan maista Suomi on hyötynyt Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) eniten suhteessa väkilukuun ja kuudenneksi eniten suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Blogi