Ensimmäinen ESIR-rahoitus suomalaiseen PPP-hankkeeseen

Espoon kaupunki on tehnyt ESIR-rahoituksen turvin Suomen ensimmäisen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta (Public-Private Partnership, PPP) koskevan rahoitusjärjestelyn. Hankkeessa kaupunkiin rakennetaan viisi koulua ja kolme päiväkotia. Hankkeen toteuttamista varten on perustettu projektiyhtiö, Kumppanuuskoulut Oy. Tilat on tarkoitettu 4 000 lapselle ja nuorelle. Uudet tilat on määrä ottaa käyttöön vuosina 2022–2024.

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt hankkeelle ESIRin turvin 21,5 vuoden laina-ajalla 60 miljoonan euron lainan. Lisäksi Pohjoismaiden investointipankki (NIB) on myöntänyt hankkeelle yhtä pitkäaikaisen lainan, joka on määrältään enintään 75 miljoonaa euroa. Hanke saa myös OP Yrityspankilta lainaa enintään 35 miljoonan euroa.

Lisätietoja: https://www.eib.org/en/press/all/2020-141-european-and-nordic-support-for-first-finnish-ppp-financing-for-public-schools?lang=fi