ESIR-investointi Juuri Partnersin uuteen pääomarahastoon

Euroopan investointirahasto tukee Juuri Partnersin uutta 110 miljoonan euron kasvurahastoa. Rahasto tulee tekemään sijoituksia pääosin Suomessa toimiviin kasvuyrityksiin joiden liikevaihto on 5−150 miljoonan euron välillä. Rahasto tulee tekemään sekä enemmistö- että vähemmistösijoituksia.

Käynnistettävä uusi rahasto, Juuri Rahasto II Ky, aloittaa sijoitustoiminnan 110 miljoonan euron suuruisena. Juuri Partners jatkaa edelleen rahaston keräämistä. Tavoitteena on saada mukaan vielä muutama uusi sijoittaja ja yhteensä noin 20 miljoonaa euroa lisäpääomaa kesään 2020 mennessä.

Lisätietoja:

https://juuripartners.fi/ajankohtaista/juuri-partners-on-kerannyt-110-miljoonaa-euroa-uuteen-kasvurahastoonsa/