ESIR mukana rahoittamassa Valion maitotuotteiden kehittämistä

Euroopan investointipankki (EIP) on sopinut enintään 30 miljoonan euron lainasta Valiolle. Laina on ensimmäinen ESIRin tuella tehty rahoitus, joka tukee erityisesti suomalaisen yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Rahoitus tukee Valion maitotuotteiden ravitsemusarvoihin, funktionaalisuuteen ja terveysvaikutuksiin liittyvää t&k-toimintaa. Investoinnit edistävät myös ruokaturvaa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja elintarviketuotannon tehostamiseen.

Valion investoinnit painottuvat meijerituotteiden kemiaan ja teknologiaan, ravitsemustutkimukseen, tuotekehitykseen sekä kuluttajatottumusten kartoittamiseen. Lisäksi hankitaan kokeilulaitteita laboratorioihin, tutkimus- ja innovaatio-ohjelman edellyttämiä järjestelmiä sekä katetaan teknologian lisensoinnin kustannuksia. Tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan Valion Helsingin tehtaalla.

Kyseessä on EIP:n ensimmäinen laina Valiolle. Se monipuolistaa lainansaajan rahoituspohjaa ja laajentaa sen maturiteettiprofiilia.

Lisätietoja:

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-056-finland-investeu-eib-finances-valios-healthier-dairy-products?lang=-fi