ESIR-sektorit

ESIR-asetuksessa on määritelty ne sektorit joille voidaan myöntää ESIR –rahoitusta.

a) tutkimus, kehittäminen ja innovointi, erityisesti seuraavien kautta:
Horisontti 2020 -ohjelman mukaiset hankkeet;
tutkimusinfrastruktuurit;
demonstrointihankkeet ja -ohjelmat sekä niihin liittyvien infrastruktuurien, teknologioiden ja prosessien käyttöönotto;
tuki korkeakouluille, myös yhteistyö elinkeinoelämän kanssa;
osaamisen ja teknologian siirto

b) energia-alan kehittäminen ottaen huomioon energiaunionin painopisteet, joihin kuuluu energian toimitusvarmuus, sekä vuosien 2020, 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, erityisesti seuraavien kautta:
uusiutuvan energian käytön tai tarjonnan lisääminen;
energiatehokkuus ja energiansäästö (siten, että keskitytään vähentämään kysyntää kysyntäpuolen hallinnalla ja rakennusten kunnostamisella);
energiainfrastruktuurin kehittäminen ja nykyaikaistaminen (erityisesti energiaverkkoyhteydet, jakelutason älykkäät verkot, energian varastointi ja verkkojen synkronointi);

c) liikenneinfrastruktuurien ja -välineiden sekä innovatiivisten liikenneteknologioiden kehittäminen, erityisesti seuraavien kautta:
hankkeet ja horisontaaliset painopisteet, jotka ovat tukikelpoisia asetusten (EU) N:o 1315/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 nojalla;
älykkäät ja kestävät kaupunkiliikennehankkeet (joiden tavoitteina ovat esteettömyys sekä kasvihuonekaasujen päästöjen, energiankulutuksen ja onnettomuuksien vähentäminen);
hankkeet, joissa liitetään solmuja Euroopan laajuisen liikenneverkon infrastruktuureihin;

d) tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen ja käyttöönotto, erityisesti seuraavien kautta:
digitaalinen sisältö;
digitaaliset palvelut;
nopeat televiestintäinfrastruktuurit;
laajakaistaverkko;

e) ympäristö ja resurssitehokkuus, erityisesti seuraavien kautta:
hankkeet ja infrastruktuurit ympäristönsuojelun ja ympäristöasioiden hallinnan alalla;
ekosysteemipalvelujen vahvistaminen;
kestävä kaupunki- ja maaseutukehitys;
ilmastonmuutosta koskevat toimet;

f) inhimillinen pääoma, kulttuuri ja terveys, erityisesti seuraavien kautta:
koulutus;
kulttuuriala ja luovat alat;
innovatiiviset terveysratkaisut;
uudet tehokkaat lääkkeet;
sosiaaliset infrastruktuurit sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous;
matkailu.

g) rahoitustuki EIR:n ja EIP:n kautta enintään 3 000 työntekijän yrityksille ja muille yhteisöille keskittyen pk-yrityksiin ja pieniin mid-cap-yrityksiin, erityisesti seuraavien kautta:
käyttöpääoman ja investointien tarjoaminen;
riskirahoituksen tarjoaminen siemenvaiheesta laajentumisvaiheeseen pk-yrityksille, uusyrityksille, pienille mid-cap- yrityksille ja mid-cap-yrityksille, jotta voidaan varmistaa teknologiajohtajuus innovatiivisilla ja kestävillä aloilla;