ESIR tukee Voima Venturesin teknologiarahaston käynnistämistä yhdessä VTT:n kanssa

Voima Ventures -rahaston tavoitteena on kerätä yhteensä 50 miljoonan euron sijoituspääoma. ESIR tukee rahastoa SME InnovFin Equity -rahoitusvälineen kautta 20 miljoonalla eurolla.

Rahasto keskittyy tutkimus- ja tiedelähtöisiin startup -yrityksiin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tehtävät sijoitukset vaihtelevat 150 000 eurosta 500 000 euroon siemenvaiheessa ja sitä edeltävässä vaiheessa ja miljoonasta kahteen miljoonaan euroon kasvuvaiheessa. Rahaston tavoitteena on tehdä kaikkiaan 25–30 sijoitusta. Yhtiön toimialaan kuuluvat bio- ja uudet materiaalit, lääketieteen teknologiat ja biotieteet, kuvantaminen ja optiikka, esineiden internet ja elektroniikka, robotiikka, ohjelmistot, tieto- ja viestintäteknologia sekä tekoäly. Lisäksi Voima Ventures hallinnoi VTT Venturesin osakesalkkua, johon kuuluu 20 merkittävää syväteknologiayritystä.

Lisätietoja:

https://ec.europa.eu/commission/news/eif-supports-launch-nordic-deep-tech-fund-voima-ventures-vtt-2019-apr-29_fi