EU:n tukitoimet COVID-19-kriisissä

EU on toiminut ripeästi COVID-19 kriisin aiheuttamien taloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi. EU:n toimielinten tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevia toimintatapoja ja ohjelmia kriisin hoidossa, jotta ne saadaan yritysten käyttöön mahdollisimman nopeasti. Toimia tuetaan osaltaan Euroopan strategisten investointien rahastosta sekä jatkossa tulevan InvestEU-ohjelman puitteissa.

Euroopan investointipankki julkaisi 16.3. oman laajan takauspakettinsa Euroopan talouden tueksi. EIP:n takausten tavoitteena on saada rahoitusta liikkeelle 40 miljardin euron edestä pääasiassa kaupallisten pankkien kautta. Yritysten ohella sen kautta tuetaan myös terveydenhuollon infrastruktuurin sekä rokotteiden kehittämistä.

Lisätietoa täältä

Euroopan komissio hyväksyi 19.3.2020 tilapäiset puitteet, joiden avulla löyhennetään huomattavasti EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeuksellisten talousvaikeuksien takia. Puitteiden nojalla käyttöön otetut toimenpiteet ovat tilapäisesti voimassa vuoden 2020 loppuun. Tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus monipuolisiin toimenpiteisiin erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana.

Tiedonannon nojalla voidaan myöntää tukea yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Tukea ei sitä vastoin saa myöntää yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa 31.12.2019 tai tätä ennen. Kaikista tiedonannon mukaisista tukitoimenpiteistä on tehtävä valtiontuki-ilmoitus komissiolle ja niiden käyttöönotto edellyttää komission ennakkohyväksyntää.

Lisätietoa täältä