Euroopan investointiportaali luo yhteyden hankkeiden ja sijoittajien välille

Euroopan komissio avaa vuoden 2016 alkupuolella EIPP-hankeportaalin (European Investment Project Portal) joka lisää sijoittajien tietoisuutta yksityisten ja julkisten hankevalmistelijoiden investointihankkeista. Portaali hyödyttää hankkeita erityisesti näkyvyyden lisääntymisestä sijoittajien ja muiden investointihankkeista kiinnostuneiden osapuolten suuntaan.

Hankeportaalissa on mahdollista julkaista hankkeita, joiden investointiarvo on yli 10 miljoonaa euroa ja joiden ennakoidaan käynnistyvän seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lisää tietoa hankeportaalista sekä ohjeet hankkeen ilmoittamisesta portaaliin: http://ec.europa.eu/eipp

EIPP hankeportaali ei liity ESIR-rahoitukseen eikä hankkeen ilmoittaminen portaaliin ole yhteydessä ESIR-rahoituksen hakemiseen tai saamiseen.