Fennia hyödyntämään ESIRiä InnovFin-takausohjelman kautta

Fennia ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat solmineet sopimuksen SME InnovFin-ohjelman takausjärjestelystä. Fennia liittyy lainantakausohjelmaan 50 miljoonan euron osuudella. Ohjelma parantaa innovatiivisten suomalaisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia.

Fennian ja EIR:n sopimus parantaa innovatiivisten ja nopeasti kasvavien kotimaisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Ohjelma helpottaa pk-yritysten vakuusvaatimuksia ja näin niiden mahdollisuudet saada rahoitusta eri kasvuvaiheisiinsa helpottuu. Yritysten tulee täyttää SME InnovFin-takausohjelman innovatiivisisuuskriteerit. Näitä kriteerejä ovat mm. liikevaihdon kasvu ja tutkimus- ja innovaatiokulut.

InnovFin-ohjelman puitteissa myönnettyjen luottojen avulla voidaan turvata pk-yritysten käyttöpääoma-, investointitarpeiden ja tuotekehityksen rahoittamisen lisäksi myös yritysjärjestelyiden rahoitusta.

Takausohjelman turvin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian voi myöntää alle 500 työntekijää työllistäville pk-sektorin asiakasyrityksilleen lainarahoitusta yhteensä 50 miljoonaa Euroa kahden seuraavan vuoden aikana. Näistä lainoista EIR takaa 50 %.

SME InnovFin-takausjärjestelyä hyödyntävät nyt OP, Nordea, LähiTapiola, Fennia, sekä Ålandsbanken.

Lisätietoja:

https://www.fennia.fi/fi/artikkeli/fennia-mukaan-euroopan-investointirahaston-lainatakausohjelmaan–pk-yrityksille-lisaa-tukea-rahoitukseen/1351246451451