Energiatehokkailla asunnoilla torjutaan ilmastonmuutosta Ranskassa

Ekologia-, kestävän kehityksen ja energiaministeriö investoi Ranskassa asuinrakennusten energiatehokkuuteen keskittyvään ohjelmaan. Kehitysohjelman tavoitteena on edistää sellaisia pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita, jotka vähentävät energiankulutusta asuinrakentamisessa.

Energiatehokkuusohjelman perimmäinen tavoite on hillitä ilmastonmuutosta. Ohjelman kautta Ranskassa tuetaan erilaisia alueellisia yrityksiä ja muita toimijoita, jotka pyrkivät esimerkiksi parantamaan asuinrakennusten eristeitä sekä uudistamaan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Tällä tavoin energiankulutusta voidaan pienentää yli 40 000 kotitaloudessa. Samalla energian hintaa saadaan alemmas.

Ohjelman kokonaisarvo on noin 800 miljoonaa euroa, josta ESIRin takaaman rahoituksen osuus tulee olemaan noin 400 miljoonaa euroa. ESIRin tukemana hanketta saadaan vietyä eteenpäin tehokkaammin pitkäaikaisemman rahoituksen turvin.

Asuinrakennuksiin keskittyvä energiaohjelma on osa ranskalaista lakiesitystä, jonka tavoitteena on puolittaa ydinenergian käyttö Ranskassa puoleen nykyisestä vuoteen 2025 mennessä. Asuinrakennukset kuluttavat lähes puolet kaikesta energiankulutuksesta Ranskassa.

Hanke lyhyesti

Mitä? Asuinrakennusten energiaohjelma Ranskassa

Milloin? Ohjelma käyntiin vuoden 2015 aikana

Investoinnin tyyppi? Julkisen sektorin hanke, ESIR-takauksen osuus n. 400 milj. euroa

Vaikutukset Ranskalle? Energiankulutus asuinrakennuksissa puolittuu vuoteen 2025 mennessä

www.developpement-durable.gouv.fr/-France-launches-its-energy