Espanjalainen yritys kehittää uusia sovelluksia veriplasman käyttöön

Terveysalalla 75 vuotta toiminut espanjalainen yritys Grifols kehittää uusia sovelluksia plasmaproteiinin käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi hoitomuodot Alzheimerin tautiin, verisuonitauteihin, sydänleikkauksiin ja valtimotukoksiin. Tutkimus- ja kehittämishanke on saanut 100 miljoonaa euroa Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää lainarahoitusta. 

Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit vahvistavat Grifolsin asemaa toimialallaan, sillä ne vahvistavat Grifolsin kilpailukykyä, edistävät yhtiön kasvua ja auttavat luomaan korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Samalla investoinnit auttavat parantamaan potilaiden terveyttä ja elämänlaatua. Hanke valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Grifolsin lainasopimus on esimerkki siitä, että EIP sitoutuu tutkimus- ja kehittämishankkeiden toiminnan tukemiseen. Sopimus on linjassa EU:n Horizon 2020-ohjelman päätavoitteiden kanssa, joita ovat innovaatioiden ja tutkimuksen lisääminen, kilpailukyvyn parantaminen sekä työpaikkojen syntymisen edistäminen.

Hanke lyhyesti

Mitä? Terveysalan tutkimus- ja kehittämishanke Espanjassa.

Milloin? Hanke valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Investoinnin tyyppi? Julkisen sektorin hanke, ESIR-rahoituksen osuus n. 100 milj. euroa.

Vaikutukset Grifolsille? Hanke vahvistaa Grifolsin kilpailukykyä, edistää yhtiön kasvua ja luo korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja.

 

https://www.grifols.com/en/web/international/view-news/-/new/grifols-agrees-long-term-loan-with-the-european-investment-bank