Espanjassa kehitetään energia- ja ympäristöteknologian innovaatioita

Espanjalaisella Abengoalla on  innovatiivista tekniikkaa soveltava tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan muun muassa vedenkäsittelyä ja kehittyneitä sähköverkkoja sekä sähkön tuottamista uusiutuvilla luonnonvaroilla.  Hanke on saanut Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää lainarahoitusta 125 miljoonaa euroa. Tästä 50 miljoonaa euroa on EFSIn kautta ja 75 miljoonaa euroa InnoFin-rahoituksen kautta.

Abengoa taistelee ilmastonmuutosta vastaan kestävään kehitykseen tähtäävällä teknologialla. Se toimittaa asiakkailleen uusiutuvan energian voimalaitoksia avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi se muuttaa biomassaa polttoaineeksi ja tuottaa merivedestä juomavettä.

Abengoan tutkimus- ja kehittämisohjelman tarkoituksena on lisätä yhtiön kilpailukykyä luomalla sellaisia uusiutuvan energian ja ympäristöteknologian innovaatioita, jotka tuovat merkittäviä ympäristöhyötyjä. EIP antaa merkittävän sysäyksen yhtiön kestävälle kasvulle rahoittamalla tällaisia tutkimus- ja kehittämisinvestointeja. Samalla Andalusiaan luodaan uusia työpaikkoja.

 

Hanke lyhyesti

Mitä? Puhtaan ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämishanke Espanjassa

Milloin? Vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana

Investoinnin tyyppi? Julkisen sektorin hanke, ESIR-rahoituksen osuus n. 125 milj. euroa

Vaikutukset Abengoalle? Hanke lisää Abengoan kilpailukykyä, edistää yhtiön kestävää kasvua ja auttaa luomaan työpaikkoja.

 

http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140587.htm