Irlanti elvyttää terveydenhuoltoa ESIRin avulla

Irlannissa julkisen sektorilla toimiva kehitysorganisaatio The National Development Agency (NDFA), hankkii 14 terveysasemaa eri puolille Irlantia elinkaarimallilla. Rakennusprojekti on merkittävä investointi Irlannin sosiaaliseen infrastruktuurin parantamiseen, ja se on osa Irlannin noin 42 miljardin euron investointiohjelmaa vuosille 2016-2021.

Primary Care PPP -nimellä tunnettu hanke toteutetaan elinkaarimallilla. NDFA toimii projektissa tilaajana ja hankkeen toteuttamisesta vastaavan konsortion muodostavat infra-alan toimija ja rakennuttaja Balfour Beatty, sekä pääomasijoittajat Prime Holdings ja HICL. Pituudeltaan 25 vuoden mittainen palvelusopimus allekirjoitetaan lokakuussa 2015 ja työt on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2016. Terveysasemaprojektin kokonaiskustannukset ovat noin 142 miljoona euroa, josta ESIR:n mahdollistaman EIP:n rahoituksen osuus on noin 70 miljoonaa euroa. Rahoitus on ensimmäinen EIP:n Irlannin terveydenhuollon infrastruktuurin rahoittamista varten myönnetty laina. EIP:n tarjoama rahoitus on liikepankkien tarjoamaa rahoitusta edullisempaa.

Uusien, keskenään yhteneväisten terveysasemien odotetaan tuovan irlantilaiseen terveydenhuoltoon parempia tuloksia nykyistä halvemmalla. Esimerkiksi odotusajat hoitoon pääsemiseksi lyhenevät ja terveysasemien työympäristö paranee. Useisiin asemista on suunnitteilla peruspalveluiden lisäksi myös laaja valikoima muita terveydenhuollon palveluita, kuten hammashoitoa ja mielenterveyspalveluja.

Hanke lyhyesti

Mitä? 14 terveyskeskuksen rakennusprojekti Irlannissa

Milloin? Rakentaminen alkaa 2016

Investoinnin tyyppi? Julkisen sektorin hanke, ESIR:n mahdollistaman Euroopan investointipankin rahoituksen osuus n. 70 milj. euroa

Vaikutukset Irlannille? Julkisella sektorilla hoitoon pääseminen nopeutuu ja terveydenhuollon työympäristö paranee. Hanke on osa Irlannin elvytysohjelmaa.

www.ndfa.ie/project/primary-care-centres