Uuden sukupolven biotuotetehdas metsäteollisuuden veturiksi

Metsä Groupin markkinaselluyhtiö Metsä Fibre rakentaa Äänekoskelle Keski-Suomeen uuden sukupolven biotuotetehtaan. Tehdas maksaa 1,2 miljardia ja se rakennetaan nykyisen sellutehtaan alueelle, jo olemassa olevan metsäteollisuuden yhteyteen. Tehdas aloittaa toimintansa vuoden 2017 lopulla.

Äänekosken biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Energiatehokas tehdas tuottaa korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, biosähköä ja puupolttoainetta. Lisäksi tuotannon sivuvirroista on mahdollista saada uusia jalosteita, kuten biokaasua, rikkihappoa, tekstiilikuituja ja lannoitteita.

Äänekosken hanke lisää Suomen viennin arvoa arviolta puoli miljardia euroa vuodessa. Biotuotetehtaan rahoituksesta 40 % on Metsä Groupin pääomaa ja 60 % perustuu ulkopuoliseen lainarahoitukseen. Hankkeelle on myönnetty Euroopan investointipankin rahoitusta 275 miljoonaan euroon asti, josta 75 miljoonaa on ESIRin mahdollistamaa rahoitusta.

Investointi biotuotetehtaaseen tukee Metsä Fibren kasvua ja parantaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Sillä on myös merkittävä vaikutus Suomen kansantaloudelle. Tuotannon käynnistyttyä tehdas työllistää Suomessa yli 2 500 henkilöä. Uusia työpaikkoja syntyy 1 500.

Hanke lyhyesti

Mitä? Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella

Milloin? Toiminta alkaa vuonna 2017

Euroopan investointipankin rahoituksen osuus? 275 milj. euroa, josta ESIRin mahdollistamaa rahoitusta 75 milj. euroa

Vaikutukset Suomen talouteen? Työllistää 2500 henkilöä, uusia työpaikkoja 1500. Lisää Suomen viennin arvoa 0,5 mrd. euroa vuodessa.

biotuotetehdas.fi