Miten haen
rahoitusta?

ESIRin mahdollistamaa rahoitusta voi hakea, kun hanke täyttää toimialakriteerit, on kannattava ja sillä on myös muuta rahoitusta. Rahoitus on aina vastikkeellista ja sillä voidaan kattaa jopa puolet hankekustannuksista.

Ensimmäinen askel ESIRin mahdollistaman rahoituksen hyödyntämiseen on tutustuminen ESIR-verkkosivuihin tai suora yhteydenotto Euroopan investointipankkiin. Mahdolliset hakijat voivat  myös olla suoraan yhteydessä ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531 tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteeseen esir(at)finnvera.fi, jonka avulla voidaan:

  1. arvioida sopiiko hanke rahoitettavaksi ESIR-rahoitusvälineillä.
  2. arvioida minkälaiset ESIRin välineet voivat sopia hankkeen rahoitukseen.
  3. arvioida mihin ESIRiä välittäviin organisaatioihin tulisi olla yhteydessä ko. hankkeen osalta.

 

Mikäli ESIRin mahdollistama rahoitus sopii hankkeelle, se ohjataan sopivalle välittäjäorganisaatiolle tai hakijaa neuvotaan muista jatkotoimenpiteistä. Investointineuvonta opastaa yksityiskohtaisemmin rahoitukseen sopivia julkisen sektorin hankkeita.

Hakupolku-2-02

ESIRin mahdollistama rahoitus kanavoidaan hankkeille Euroopan investointipankin ja sen välittäjäorganisaatioiden kautta. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön alaiset rahoitusorganisaatiot, kuten Finnvera, Teollisuussijoitus ja Tekes, toimivat keskeisinä rahoituksen ja/tai -ESIR-tiedon välittäjäorganisaatioina. Myös pankit, muut rahoituslaitokset ja esim. rahastot voivat ryhtyä välittäjäorganisaatioiksi. On myös mahdollista luoda eri hankkeita ja rahoittajia yhdistäviä investointijärjestelyjä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ESIRin hyödyntämistä Suomessa yhdessä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.

ESIR-investointineuvonta

ESIR-investointineuvonta jakaa tietoa rahastosta ja rahoitusprosessin käynnistämisestä. Se toimii myös linkkinä Euroopan investointipankin, kaupallisten pankkien, kansallisten kehityspankkien ja muiden välittäjäorganisaatioiden kesken. Investointineuvonta toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Investointineuvontaa antaa Finnvera yhteistyössä muiden Team Finland -organisaatioiden sekä yksityisten rahoitusneuvontayritysten kanssa. Mahdolliset hakijat voivat olla  yhteydessä ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531 tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteeseen esir(at)finnvera.fi.