OP Ryhmästä ensimmäinen ESIR-välittäjäpankki Suomessa

OP Ryhmä ja Euroopan investointirahasto (EIF) allekirjoittivat 30.3.2016 Helsingissä ensimmäisen Suomea koskevan ESIR-rahoitukseen liittyvän takausohjelman.

OP Ryhmä tulee jatkossa rahoittamaan hankkeita pienille ja pienille keskisuurille yrityksille suunnatulla InnovFin SME-tuotteella (http://www.eib.org/products/helpingyouinnovate/index.htm).

InnovFin SME-rahoitusta voivat hakea yritykset, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista esimerkinomaisista kriteereistä:

  • investoivat innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja/tai palveluiden tuottamiseen tai kehittämiseen, ja joissa on olemassa teknologiaan tai toimialaan liittyvä riski.
  • täyttävät vähintään yhden ennalta määrätyistä kriteereistä, joita ovat esimerkiksi:
    • rahoitus tullaan käyttämään uusiin tai aikaisemmasta kehittyneempiin innovatiivisiin tuotteisiin ja prosesseihin
    • yhtiö on panostanut ja tulee panostamaan merkittävästi T&K toimintaan
    • yhtiö on saanut T&K rahoitustukea edellisen 36 kuukauden aikana
  • vuosittainen liikevaihdon tai henkilöstön kasvu on yli 20 %.

Rahoituksen suuruus on 25 TEUR – 7,5 MEUR ja laina-aika 1 – 10 vuotta.

Lisätietoa InnovFin SME-rahoituksesta saa suoraan lähimmästä Osuuspankista ja ESIR-rahoituksesta yleisesti ESIR-investointineuvonnasta (puh. 09 6803 5683, ma-pe klo 10-15) tai esir-investointineuvonta@inspira.fi)