OP sopimukseen ESIR-takausjärjestelystä keskisuurille yrityksille

Euroopan investointipankki ja OP Yrityspankki, joka on osa Suomen johtavaa rahoituspalvelukonsernia OP Ryhmää, allekirjoittivat marraskuussa 150 miljoonan euron takaussopimuksen. Takauksella helpotetaan keskisuurten suomalaisten yritysten, etenkin innovatiivisten yritysten rahoitusta. Takaus tulee Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). ESIR-osatakauksen ansiosta OP Yrityspankki voi tuoda keskisuurten yritysten saataville yhteensä 300 miljoonan euron luottokokonaisuuden.

Euroopan investointipankin EIP:n ja Euroopan komission perustama ESIR-rahasto on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa Euroopan talouden kilpailukykyä.

Lisätietoja: https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-and-op-boost-access-finance-finnish-companies-2017-nov-06_fi