OPn webinar-tilaisuus 16.8.2016: ESIRin alaisten lainatuotteiden käyttö innovatiivisissa ja nopeasti kasvavissa yrityksissä

OPn tarjoama ESIR-rahoitus on Euroopan Investointirahaston (EIR) tarjoaman InnovFin SME Guarantee –instrumentin alainen tuote. OPssa rahoitus kulkee nimellä EIR–riskinjakotakaus.

Käytännössä OP tarjoaa pankkilainaa, jossa EIR ja OP jakavat lainan riskiä puoliksi. ESIRin tarjoamalle SME InnovFin –rahoitukselle on ollut paljon kysyntää. Jo yli 20 yritystä on saanut rahoitusta ja lisäksi positiivisia luottopäätöksiä tehdään jatkuvasti lisää.

Rahoitusta voidaan käyttää uusiin lainoihin (ei lainojen konvertointiin, uudelleen- tai jälleenrahoitukseen) ja EIR-takausta on mahdollista hyödyntää velkakirjalainan lisäksi luottolimiittiin, osamaksu- tai leasingrahoitukseen. Rahoituksen suuruus voi olla 25 TEUR – 7,5 MEUR ja laina-aika 1 – 10 vuotta.

Takauksesta peritään (0,50 % – 0,80 %) vuotuinen takausprovisio. Takauksen ja lisävakuuden avulla lainanottajan on mahdollista päästä hieman matalampaan rahoituskustannukseen, kuin mitä yhtiö normaalisti muuten lainalle saisi. Lisäksi riskinjakotakauksen avulla pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuus paranee.

Rahoituksen saamisen ehdot vastaavat normaalin pankkilainan ehtoja. Tärkeimpänä ehtona on, että rahoitusta hakeva yritys on rahoituskelpoinen. Useimmiten hankkeilta edellytetään myös muita vakuuksia EIR-takauksen lisäksi, kuten normaalissa rahoituksessakin. Lainalla on lyhennysohjelma, joten rahoitettavalla yhtiöllä tulee olla riittävästi kassavirtaa, jolla velanhoito on mahdollista. Tästä syystä rahoitus ei lähtökohtaisesti sovellu yrityksille, jotka ovat vasta aloittamassa toimintaansa.

OPn tarjoamassa Innovfin SME Guarantee -tuotteessa on lisäksi kriteereitä liittyen taattavan yrityksen innovatiivisuuteen ja kasvuun. Takauksella on neljä pääkriteeriä (listattu alla), joista yhden tulee täyttyä, jotta kohde voi saada EIR–takauksen:

  • Investoinnilla tuotetaan tai kehitetään uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita, menetelmiä tai palveluita, jotka ovat innovatiivisia, ja johon liittyy teknologisen, teollisen tai liiketoiminnallisen epäonnistumisen riski.
  • Nopeasti kasvava yritys: alle 12 vuoden ajan ensimyynnistä markkinoilla toiminut yritys, jonka keskimääräisen vuotuistetun työntekijämäärän tai liikevaihdon kasvu on ollut yli 20 % vuodessa kolmen vuoden ajan ja jossa on ollut tarkastelujakson alussa vähintään 10 työntekijää.
  • Yritys toiminut markkinoilla alle seitsemän vuotta ja sen tutkimus- ja innovaatiokulut ovat vähintään 5 % liiketoiminnan kokonaiskuluista ainakin yhtenä kolmesta rahoitushakemusta edeltäneestä vuodesta (tai start-up-yrityksellä sen hetkisessä tilanteessa).
  • Yrityksellä merkittävä innovaatiopotentiaali tai tutkimus- ja innovaatiointensiivinen, jonka alla on useita kriteereitä, josta yhden täyttyminen riittää.

Kriteerejä on käsitelty Webinaarin nauhoituksessa ja liiteaineistossa, joiden linkit on liitetty tämän kirjoituksen loppuun. Paikallinen osuuspankki tekee itse luottopäätöksen ja vastaa rahoituksen ehtojen täyttymisestä, kuten innovatiivisuus- tai kasvukriteerien täyttymisestä EIR:n suuntaan.

Rahoitusprosessi on sama kuin lainoissa yleensä. Rahoituksen hakija menee paikalliseen osuuspankkiin ja esittelee rahoitettavan kohteen sekä neuvottelee ehdoista. Pankki katsoo neuvotteluiden yhteydessä yhdessä asiakkaan kanssa onko EIR–takaus mahdollinen ja pankki hankkii tarvittaessa takauksen lainalle asiakkaan puolesta. Mikäli yrityksellä on vakuuksia, mutta ne eivät ole riittäviä rahoituksen saamiseksi voidaan EIR–takauksella jakaa riskiä tasolle, jolla OPn riski lainasta on hyväksyttävällä tasolla. Asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä EIR:iin vaan pankki raportoi asiakkaan puolesta kaikki lainaan liittyvät tiedot EIR:lle.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös Finnveran osallistumista ESIR–rahoitettavan kohteen rahoitukseen takaamiseen. Mikäli hanke on ESIR–rahoitettava ja täyttää innovatiivisuuden tai kasvun kriteereitä, on hyvin mahdollista, että myös Finnvera voi osallistua rahoituksen takaamiseen. Finnveran osuus rahoituksen riskistä on maksimissaan 30 % taattavasta luotosta.

OPn näkökulmasta Finnvera toimii lisäriskinjakajana ja helpottaa näin pankin riskinottoa.  Finnveran osalta osallistuminen lainoihin takaajana on osa normaalia toimintaa ja Finnvera voi olla takaajana myös muille välittäjille.

OPlla on mahdollisuus myöntää innovatiivisille ja voimakkaasti kasvaville yrityksille yhteensä 150 MEUR maaliskuuhun 2018 asti, ja OP näkeekin roolinsa keskeisenä siinä, että suomalaisia PK-yrityksiä saadaan rahoitettua.

 

Tilaisuuden Webinar -nauhoitus on kokonaisuutena katsottavissa osoitteessa: http://cloud.magneetto.com/op/2016_0816_innovfin/angular ja tilaisuuden aineistot ovat ladattavissa osoitteessa: https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151885130&srcpl=3

Lisätietoja ja tallenne löytyy op.fi:stä sekä sähköpostilla eip@op.fi

Lisätietoja ESIR-rahoituksesta yleisesti ESIR-investointineuvonnasta (puh. 09 6803 5683, ma-pe klo 10-15) tai esir-investointineuvonta@inspira.fi)