Saako hankkeeni rahoitusta?

ESIRin mahdollistamaa rahoitusta voi hakea, kun hanke täyttää toimialakriteerit, on kannattava ja sille on myös omaa tai muuta rahoitusta tiedossa. ESIRin mahdollistama rahoitus on aina vastikkeellista. ESIRin kautta ei rahoiteta suoraa valtionriskiä sisältäviä rahoituksia, mikä tulee huomioida julkisten hankkeiden valmistelussa. ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta eikä rahoita hankkeita yksinään. Pk-yritysten rahoitus alle 7,5 miljoonan euron hankkeissa toteutetaan välittäjäpankkien kautta. Ajankohtaisen tilanteen ESIR-rahoitusta välittävistä pankeista saat soittamalla ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531 tai jättämällä yhteydenottopyynnön osoitteeseen esir(at)finnvera.fi.

ESIRin takaamaa rahoitusta voivat saada:

  • kaikenlaiset ja -kokoiset suomalaiset yritykset ja muut yhteisöt (pk-yritykset välittäjien kautta)
  • julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset sekä julkisia palveluita tuottavat yhtiöt

Rahoitusta voivat lisäksi hakea:

  • rahoitusta edelleen välittävät kansalliset kehityspankit, välittäjänä toimivat rahoituslaitokset, pääoma- ja velkarahastot sekä
  • investointijärjestelyt, joilla mahdollistetaan sellaisten hankkeiden tai sektorien rahoitus, joille ei vielä ole sopivia suoria instrumentteja tai välittäjäorganisaatioita.

Rahoituksen hakeminen

Ensimmäinen askel ESIRin mahdollistaman rahoituksen hyödyntämiseen on tutustuminen ESIR-verkkosivuihin tai suora yhteydenotto Euroopan investointipankkiin. Alle 7,5 miljoonan euron rahoituksesta kiinnostuneiden pk-yritysten tulee olla yhteydessä ESIR-rahoitusta välittävään pankkiin. Rahoituksesta kiinnostuneet voivat lisäksi olla yhteydessä suoraan ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531 tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteeseen esir(at)finnvera.fi

Mikäli hanke soveltuu ESIRin mahdollistamaan rahoitukseen, se ohjataan sopivalle välittäjäorganisaatiolle tai hakijaa neuvotaan muista jatkotoimenpiteistä. Rahoitukseen sopivia julkisen sektorin hankkeita investointineuvonta opastaa yksityiskohtaisemmin.

ESIRin ehdot ja hinnoittelu

ESIRillä voidaan saada liikkeelle kannattavia investointihankkeita, joiden riskitaso voi olla korkeampi kuin Euroopan investointipankin yleensä rahoittamilla hankkeilla. Hankkeessa tulee aina olla myös yksityistä rahoitusta. Mikäli hankkeelle myönnetään ESIRin kautta rahoitusta, perustuvat rahoituksen tarkemmat ehdot tavanomaiseen rahoitusprosessiin, jossa ehdot ja hinnat perustuvat arvioon kohteen luottokelpoisuudesta. Rahoitukseen voi lisäksi sisältyä myös enemmän riskiä sisältäviä oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä.

ESIR-investointineuvonta

Finnveran ylläpitämä ESIR-investointineuvonta jakaa tietoa rahastosta ja rahoitusprosessin käynnistämisestä. Se toimii myös linkkinä Euroopan investointipankin, kaupallisten pankkien, kansallisten kehityspankkien ja muiden välittäjäorganisaatioiden kesken. Investointineuvonta toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Investointineuvontaa antaa Finnvera yhteistyössä muiden Team Finland -organisaatioiden sekä yksityisten rahoitusneuvontayritysten kanssa. Neuvontaa saa soittamalla ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531 tai jättämällä yhteydenottopyynnön osoitteeseen esir(at)finnvera.fi.

Ota yhteyttä ESIR-neuvontapalveluun

Voit ottaa suoraan yhteyttä
ESIR-investointineuvontaan: 029 460 2531
MA-PE KLO 9:00-16:15
tai esir(at)finnvera.fi