Teollisuussijoitus hyödyntämään ESIR-rahoitusta

Euroopan investointipankin ja Teollisuussijoituksen (Tesi) uusi rahoitusmalli tarjoaa kahdeksan vuoden aikana 100 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille.

Euroopan investointipankki (EIP) ja Tesi ovat sopineet rahoitusohjelmasta, jolla kanavoidaan EU:n ESIR-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun. Tesin hallinnoimalla rahoituksella suunnataan yhteensä 100 miljoonaa euroa lupaaviin yrityksiin. Puolet summasta tulee EIP:ltä, puolet Tesiltä. Tesin ja EIP:n uuden rahoitusmallin edellytyksenä on, että mukana järjestelyssä on myös yksityisiä sijoittajia yhtä suurella osuudella. Siten 100 miljoonan euron suuruisen rahoituksen katalysoimalla saadaan yhteensä 200 miljoonan euron rahoituspaketti innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun.

Lisätietoja: http://www.teollisuussijoitus.fi/yhtio/ajankohtaista/uutisarkisto/eu-rahoitusta-suomalaisten-yritysten-kasvuun/